Sønsterudveien 26 i Kolbotn – utleie

I Kolbotn har vi et næringsbygg for utleie, som nå også rehabiliteres og oppgraderes.