Sønsterudveien 26 i Kolbotn – utleie – regulering

I Kolbotn har vi et næringsbygg til leie, hvor vi også arbeider med en ny reguleringsplan.