Rosenhoff Fabrikker

Industri- og kontoreiendom konvertert til boliger.