Rådhusgaten 30B

Gammel kontoreiendom rehabilitert og utleid.