Funkisgårdene

Gamle leiligheter rehabilitert og konvertert til borettslag.