Årvolltoppen

Lager- og kontoreiendom i Oslo konvertert til 91 boliger.